2017/08/03

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Kelas :
4 K
Masa:12.05 – 1.05
Subjek:  Pendidikan Seni Visual Tema : Alam Semula Jadi                                               Bidang : Menggambar                                       Aktiviti : Lukisan
Standard Pembelajaran:1 - 4Tajuk : DI kaki bukit
Bahan Bantu Belajar:
Hasil karya contoh, carta langkah, ICTL(power point)
1.1 Persepsi Estetik
 1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.4
1.2 Aplikasi Seni
 1.2.1
1.1.2.2
1.2.2
1.3Ekspersi Seni
 1.3.1.
1.3.2
1.3.3

1.4  Apresiasi Seni
 1.4.1
1.4.2
1.4.3


Objektif:

Aktiviti :Penilaian P&P:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1.  Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.
2.  Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.
3.  Membuat apresiasi terhadap karya.

1.  Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab bahasa seni visual unsur-unsur seni jalinan tampak, bentuk ilusi dan ruang cetek serta prinsip rekaan kepelbagaian hal benda dan kesatuan komposisi.
2.  Guru menunjuk cara contoh serta langkah-langkah dalam proses lukisan teknik silang pangkah serta media yang digunakan.
3.  Murid menghasilkan lukisan.
4.  Murid mempamer dan menceritakan lukisan yang telah dihasilkan.

Proses penghasilan karya sepanjang aktivit lukisan berdasarkan perancangan 4 standard pembelajaran.
EMK :
TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni kesabaran.

Impak (refleksi) :


RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Kelas :
3D
Masa:11.35 – 12.35
Subjek:  Pendidikan Seni Visual Tema : Alam Semula Jadi                                Bidang : Menggambar                                       Aktiviti : Lukisan
Standard Pembelajaran:1 - 4Tajuk :Buah-buahan Tempatan
Bahan Bantu Belajar:
Hasil karya contoh, carta langkah, ICTL(power point)
1.1 Persepsi Estetik
 1.1.1
1.1.2
1.2 Aplikasi Seni
 1.2.1
1.1.2.2
1.2.2
1.3Ekspersi Seni
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4  Apresiasi Seni
 1.4.1
1.4.2

Objektif:

Aktiviti :Penilaian P&P:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1.  Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.
2.  Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.
3.  Membuat apresiasi terhadap karya.

1.  Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab bahasa seni visual unsur-unsur seni jalinan tampak, bentuk ilusi dan ruang cetek serta prinsip rekaan kepelbagaian hal benda dan kesatuan komposisi.
2.  Guru menunjuk cara contoh serta langkah-langkah dalam proses lukisan teknik  serta media yang digunakan.
3.  Murid menghasilkan lukisan.
4.  Murid mempamer dan menceritakan lukisan yang telah dihasilkan.

Proses penghasilan karya sepanjang aktivit lukisan berdasarkan perancangan 4 standard pembelajaran.
EMK :
TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni kesabaran.

Impak (refleksi) :


RANCANGAN MENGAJAR RPH PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2

Kelas :
2 D
Masa:11.35 -12.35
Subjek:  Pendidikan Seni Visual Tema : Alam Semula Jadi                                Bidang : Menggambar                                       Aktiviti : Lukisan
Standard Pembelajaran:1 - 4Tajuk :Rumahku
Bahan Bantu Belajar:
Hasil karya contoh, carta langkah, ICTL(power point)
1.1 Persepsi Estetik
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.2

1.2 Aplikasi Seni
 1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.3Ekspersi Seni
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4  Apresiasi Seni
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Objektif:

Aktiviti :

Penilaian P&P:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1.  Menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.
2.  Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.
3.  Membuat apresiasi terhadap karya.

1.  Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab bahasa seni visual unsur-unsur seni jalinan tampak, bentuk ilusi dan ruang cetek serta prinsip rekaan kepelbagaian hal benda dan kesatuan komposisi.
2.  Guru menunjuk cara contoh serta langkah-langkah dalam proses lukisan teknik selari/bersilang serta media yang digunakan.
3.  Murid menghasilkan lukisan.
4.  Murid mempamer dan menceritakan lukisan yang telah dihasilkan.

Proses penghasilan karya sepanjang aktivit lukisan berdasarkan perancangan 4 standard pembelajaran.
EMK :
TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni kesabaran.

Impak (refleksi) :


SOALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

PENDIDIKAN  SENI VISUAL (TAHUN 6)
Setiap murid perlu memilih salah satu dari soalan ini.

1) BIDANG MENGGAMBAR        
Hasilkan lukisan pemandangan di pantai. Murid perlu menghasilkan lukisan yang baik dan kreatif  bagi menepati ciri-ciri lukisan menggambar.

ATAU

2) Hasilkan lukisan pemandangan di dusun buah-buahan. Murid perlu menghasilkan lukisan yang baik dan kreatif  bagi menepati ciri-ciri lukisan menggambar.
Disediakan oleh:                                                                                               Disahkan oleh :

SOALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

PENDIDIKAN SENI VISUAL (TAHUN 5)
PILIH SALAH SATU SOALAN DI BAWAH

1) BIDANG MENGGAMBAR        
Hasilkan lukisan buah-buahan tempatan. Murid perlu menghasilkan lukisan dengan menggunakan teknik yang betul bagi menepati ciri-ciri lukisan menggambar.

Atau

2)BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Hasilkan hiasan dinding dengan menggunakan aktiviti lukisan.Murid perlu menghasilkan corak menggunakan ritma dan pergerakan susunan sisik ikan. 
Disediakan oleh:                                                                                                               Disahkan oleh:

PANAS